Teamtraining begrijpend lezen & rijke teksten
Categorie Trainingen basisonderwijs
Groep Leerkrachten, Leerlijn Lezen & Literatuur
Tags begrijpend lezen rijke teksten teamtraining
Prijzen
  • Teamtraining € 450,00
  • Teamtraining Leerlijn Lezen & Literatuur gratis
Terug

Teamtraining begrijpend lezen & rijke teksten

Rijke teksten
Het Advies Lees! Een oproep tot een leesoffensief roept bibliotheken en scholen op om te zorgen voor een rijk leesaanbod. Ook bij Curriculum.nu ligt voor het leergebied Nederlands het accent op het gaan werken met rijke teksten. Teksten die ervoor zorgen dat leerlingen gaan nadenken over inhoud, samenhang en de wereld om hen heen. Rijke teksten vormen de basis van dieplezen. Door met rijke teksten te werken, ga je op een andere manier aan de slag met begrijpend lezen.

Workshop
Tijdens de workshop wordt vanuit het boek Rijke taal. Taaldidactiek voor het basisonderwijs (van Erna van Koeven en Anneke Smits) een link gelegd naar het Handboek Open Boek (van Jos Walta). In deze workshop vindt een afwisseling plaats tussen theorie en praktische opdrachten. Vragen die aan bod komen zijn:

  • Waarom is het van belang om te werken met rijke teksten?
  • Wat zijn rijke teksten? Hoe herken je ze?
  • Hoe kun je rijke teksten inzetten bij het begrijpend lezen?
  • Waar vind je rijke teksten?

Teamtraining
Een kennismakingsworkshop voor het hele team over rijke teksten op school.

Voor deelnemers van de Leerlijn Lezen & Literatuur is deze training gratis.

Dag Datum Tijd
- in overleg
1 sep. 2021 - 1 jul. 2022
in overleg in overleg