Cursus Open Boek Leescoördinator
Categorie Trainingen basisonderwijs
Groep Leerkrachten, Leerlijn Lezen & Literatuur
Tags leesbevordering training
Prijzen
  • Open Boek € 450,00
  • Open Boek Leerlijn gratis
Terug

Cursus Open Boek Leescoördinator

Opleiding tot leescoördinator
De training Open Boek leidt leerkrachten op tot leescoördinator van de school. Een leescoördinator is de aanjager van lezen binnen een school. Hij of zij stimuleert een aanpak van effectief en motiverend leesonderwijs, waarin jeugdliteratuur een centrale plaats heeft. De taken van een leescoördinator zijn divers. Van het coördineren van het schoolbreed deelnemen aan leescampagnes tot het zorgen voor deskundigheidsbevordering van het team. Ideaal is als er twee leescoördinatoren op een school aanwezig zijn. De cursus sluit af met een zelf gemaakt lees- en jaarplan voor de school en een certificaat.

Open Boek 3.0
Open Boek 3.0 is volledig herzien en is daarom ook interessant voor leescoördinatoren die vóór 2019 zijn geschoold. De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten van 3 uur en een afsluitende bijeenkomst waarin de certificaten worden uitgereikt en een training van de Vertel eens aanpak wordt gegeven. De training vraagt een ureninvestering van 50 uur.

Meer info over de cursus

Gegevens
Dag: maandagmiddag van 15:30-18:30
Data: 25 oktober 2021, 15 november 2021, 13 december 2021, 17 januari 2022, 7 februari 2022, 7 maart 2022

Deelnemers aan de Leerlijn Lezen & Literatuur kunnen gratis deelnemen.